Postaje za sakupljanje i recikliranje otpada

System BigBelly ima modularne komponente za razvrstavanje otpada i postaje za reciklažu koje odgovaraju potrebama vaše lokacije. Svaka komponenta pruža uvid u podatke o trenutnom i prošlom stanju kojem pristupa putem konzole za upravljanje CLEAN koja se nalazi u oblaku.

Za svaku vrstu otpada, na svakoj lokaciji klijenti se mogu odlučiti za:

  1. komponente SmartBelly koje mjere razinu otpada u spremniku. Za obično smeće, reciklažu jedne vrste otpada, reciklažu boca i limenki, reciklažu papira ili biootpada.
  2. komponente BigBelly služe za istu svrhu, ali mogu i komprimirati otpad na licu mjesta kako bi povećali svoj kapacitet za pet do sedam puta, a istovremeno javljaju razinu otpada u spremniku.

Mogućnost mjerenja potrebnog kapaciteta za svaku lokaciju omogućuje organizacijama (gradovima) da smanje učestalost odvođenja otpada za 70-80% i pri tome ostvare značajne uštede, a da istovremeno javne površine budu uvijek čiste.

Obratite nam se

+385 (0)91 8848 948

ILI nam pišite

info@graml.eu

Smart Grid for Waste & Recycling