Postaje za prikupljanje i odvajanje otpada

Bigbelly sustav ima modularne komponente za prikupljanje miješanog otpada i komponente za razvrstavanje otpada koje odgovaraju potrebama vaše lokacije. Svaka komponenta pruža uvid u podatke o trenutnom i prošlom stanju kojem pristupa putem konzole za upravljanje CLEAN.

Za svaku vrstu otpada, na svakoj lokaciji klijenti se mogu odlučiti za:

  • spremnike visokog kapaciteta (Bigbelly High Capacity 5.0), koji zahvaljujući ugrađenoj preši mogu komprimirati otpad na licu mjesta kako bi povećali svoj kapacitet za pet do sedam puta, a istovremeno javljaju razinu otpada u spremniku.
  • spremnike standardnog kapaciteta (Bigbelly Standard Capacity 5.0 i 5.5) bez ugrađene preše, također mjere razinu otpada u spremniku. Koriste  se za miješani otpad i reciklabilni otpad – boce i limenke, papir i biootpad.
  • Kombinacijom tih dvaju tipova spremnika dobivaju se modularne postaje za prikupljanje otpada s mogućnosti odvajanja reciklabilnog otpada.

Mogućnost mjerenja i uvida u trenutni kapacitet za svaku lokaciju omogućuje organizacijama (gradovima, komunalnim poduzećima i ostalim tvrtkama koje se bave održavanjem čistoće i prikupljanjem otpada) da smanje učestalost odvoza ili prikupljanja otpada za 70-80% i pri tome ostvare značajne uštede, a da istovremeno javne površine budu uvijek čiste, bez vidljivog i razbacanog otpada.

Obratite nam se

+385 (0)91 8848 948

ILI nam pišite

info@graml.eu

Smart Grid for Waste & Recycling