Postaje za prikupljanje otpada i recikliranje

Bigbelly sustav ima modularne komponente za prikupljanje miješanog otpada i komponente za razvrstavanje otpada koje odgovaraju potrebama vaše lokacije. Svaka komponenta pruža uvid u podatke o trenutnom i prošlom stanju kojem pristupa putem konzole za upravljanje CLEAN.

Za svaku vrstu otpada, na svakoj lokaciji klijenti se mogu odlučiti za:

  • spremnike visokog kapaciteta (Bigbelly), koji zahvaljujući ugrađenoj preši mogu komprimirati otpad na licu mjesta kako bi povećali svoj kapacitet za pet do sedam puta, a istovremeno javljaju razinu otpada u spremniku.
  • spremnike standardnog kapaciteta (Smartbelly) bez ugrađene preše, također mjere razinu otpada u spremniku. Koriste  se za obično smeće, recikliranje jedne vrste otpada, reciklažu boca i limenki, reciklažu papira ili biootpada.
  • Kombinacijom tih dvaju tipova spremnika dobivaju se modularne postaje za prikupljanje otpada s mogućnosti odvajanja korisnog otpada odnosno recikliranja.

Mogućnost mjerenja potrebnog kapaciteta za svaku lokaciju omogućuje organizacijama (gradovima) da smanje učestalost odvoženja otpada za 70-80% i pri tome ostvare značajne uštede, a da istovremeno javne površine budu uvijek čiste, bez vidljivog i razbacanog otpada.

Obratite nam se

+385 (0)91 8848 948

ILI nam pišite

info@graml.eu

Smart Grid for Waste & Recycling