Grad Novska & Bigbelly

01. 06. 2022.
Novokom Novska od danas koristi Bigbelly rješenje za odvojeno sakupljanje otpada na pametan i održiv način. Instalirali su Bigbelly trostruku stanicu za sakupljanje reciklabilnog otpada pa građani na glavnom gradskom trgu sada imaju mogućnost odvojiti plastiku/metal, papir i staklo.

Obratite nam se

+385 (0)91 88 48 948

ILI nam pišite

info@graml.eu

Bigbelly